Loại hình phòng thí nghiệm nào có thể đăng ký ISO/IEC 17025:2017?

picture

 

Phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm, hiệu chuẩn nội bộ hoặc bên ngoài thuộc các lĩnh vực sau đều có thể đăng ký công nhận ISO/IEC 17025:2017:

● Cơ

● Hoá

● Sinh

● Dược phẩm

● Điện - Điện tử

● Vật liệu xây dựng

● Không phá huỷ

● Đo lường hiệu chuẩn

● An toàn sinh học

● Y tế

 

TOPに戻る

Khách hàng