Công ty CPKHKT Tâm Đức cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo nào?

02/03/2021 - 16:24

picture

 

❇️  Dịch vụ tư vấn phòng thí nghiệm

▪️ Tư vấn xây dựng hệ thống chất lượng phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017

▪️ Thực hiện đánh giá nội bộ hoặc đánh giá sơ bộ trước khi đánh giá bởi tổ chức công nhận

▪️ Tư vấn các kỹ thuật phòng thí nghiệm với các lĩnh vực Hóa, Sinh, Hiệu chuẩn, Đo lường, Cơ, NDT, Vật liệu xây dựng, Điện – điện tử,…

▪️ Thực hiện tư vấn các giải pháp quản lý phòng thí nghiệm, quản lý doanh nghiệp

▪️ Tư vấn xây dựng, bố trí phòng thí nghiệm đạt chuẩn

▪️ Lập hồ sơ đăng ký chứng nhận VILAS, VIMCERTS, Doanh nghiệp/Tổ chức Khoa học & Công nghệ,…

❇️  Dịch vụ đào tạo phòng thí nghiệm

▪️ Chuyên đề đào tạo “Ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

▪️ Chuyên đề đào tạo “Kỹ năng đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

▪️ Chuyên đề đào tạo “Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp Hóa học

▪️ Chuyên đề đào tạo “Đánh giá độ không đảm bảo đo theo phương pháp Bottom – Up và Top - Down

▪️ Chuyên đề đào tạo “Quy tắc ra quyết định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

 

 

TOPに戻る

Khách hàng