Nghị định bổ sung, sửa đổi số 154/2018/NĐ-CP

02/03/2021 - 15:52

Nghị định bổ sung, sửa đổi số 154/2018/NĐ-CP

"Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành"

Quý khách hàng có thể tham khảo Nghị định 107/2016/NĐ-CP tại đây.

TOPに戻る

Khách hàng