Nghị định 107/2016/NĐ-CP

02/03/2021 - 15:53

Nghị định 107/2016/NĐ-CP

"Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp"

Phạm vi áp dụng:

     Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam gồm: Tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và tổ chức công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Đối tượng áp dụng:

     1. Tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam về:

a) Thử nghiệm;

b) Kiểm định;

c) Giám định;

d) Chứng nhận;

đ) Công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp.

     2. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan.

 

Quý khách hàng có thể tham khảo Nghị định 107/2016/NĐ-CP tại đây.

TOPに戻る

Khách hàng