HỘI THẢO CENLAB

Để thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin tại các mô hình phòng thí nghiệm trên toàn quốc, Công ty CP KHKT Tâm Đức tổ chức “Hội thảo giới thiệu CENLAB – Phần mềm quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017”.

Mục tiêu của sự kiện là hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan chuyển đổi số, qua đó giúp mang lại các giá trị hữu ích về kinh tế và phát triển Phòng thí nghiệm 4.0.

Để biết thêm thông tin về Hội thảo, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng - hotline: 0938 666 290, email: dvkh@tamducjsc.info

TOPに戻る

Khách hàng