Ứng dụng phần mềm Cenlab hiện nay

02/03/2021 - 17:02

Phần mềm Cenlab là sản phẩm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của phòng thí nghiệm, đặc biệt hỗ trợ đáp ứng và tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. 

Quý khách hàng có thể tham khảo một số ứng dụng hiện nay của phần mềm Cenlab như sau:

➡️   Xây dựng và quản lý cơ cấu đa tổ chức theo cấu trúc phân cấp; phù hợp cho các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước, tập đoàn
➡️   Hỗ trợ quản lý  phân công công việc phù hợp với năng lực của mỗi cá nhân
➡️ Các nhân sự trong doanh nghiệp / phòng thí nghiệm sẽ có các tài khoản riêng biệt với các tính năng đặc thù theo mỗi vị trí công việc, phòng ban
➡️  Quản lý tất cả các hệ thống tài liệu ISO 9001, ISO 17025,… đang hiện có của công ty / phòng thí nghiệm
➡️   Quản lý quá trình soạn thảo/ sửa đổi, cập nhật; phân phối, thu hồi cho từng tài liệu cụ thể trong doanh nghiệp / phòng thí nghiệm
➡️  Quản lý không giới hạn khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp
➡️   Quản lý giá thử nghiệm theo khách hàng
➡️  Quản lý các chương trình chiết khấu cho từng khách hàng cụ thể tùy theo mức độ khách hàng thân thiết hoặc theo từng chương trình chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp / công ty
➡️   Quản lý năng lực thử nghiệm của phóng thí nghiệm
➡️   Quản lý yêu cầu thử nghiệm của khách hàng
➡️   Quản lý tiêu chuẩn / thị trường so sánh
➡️   Quản lý kết quả thử nghiệm
➡️   Quản lý phiếu báo cáo thử nghiệm
➡️   Quản lý mẫu thử nghiệm: lưu mẫu, thanh lý mẫu, trả mẫu cho khách hàng
➡️   Thống kê, báo cáo dữ liệu
➡️   Cải tiến dịch vụ khách hàng: khách hàng có thể nhận báo cáo thử nghiệm trực tiếp thông qua website của phòng thí nghiệm / doanh nghiệp

 

TOPに戻る

Khách hàng