CÁC KHÓA ĐÀO TẠO HIỆN NAY

02/03/2021 - 17:30

⚛ Các khóa đào tạo hiện nay

1. Khóa đào tạo 1: 

▶ Ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Kỹ năng đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nội dung chính:

● Nhận thức tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

● Xây dựng hệ thống tài liệu

● Ứng dụng tiêu chuẩn trong quản lý phòng thí nghiệm

● Quy trình đánh giá nội bộ

● Kỹ năng đánh giá viên

● Thực hành soạn thảo tài liệu và kỹ năng đánh giá viên.

Chi phí đào tạo: 2.750.000 VND/ học viên/ khóa

2. Khóa đào tạo 2:

▶ Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp hóa học

Quy tắc ra quyết định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nội dung chính:

● Quy trình kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp Hóa

● Hướng dẫn kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp định lượng, định tính và định danh.

● Hướng dẫn xây dựng quy tắc ra quyết định

● Ứng dụng quy tắc ra quyết định trong phòng thí nghiệm cụ thể

● Thực hành kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và quy tắc ra quyết định.

Chi phí đào tạo: 3.700.000 VND/ học viên/ khóa

3. Khóa đào tạo 3:

▶ Ước lượng độ không đảm bảo đo

Quy tắc ra quyết định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nội dung chính:

● Quy trình ước lượng độ không đảm bảo đo

● Hướng dẫn tính độ không đảm bảo theo phương pháp Bottom Up và Top Down

● Quy tắc viết và làm tròn số

● Biểu diễn kết quả

● Hướng dẫn quy tắc ra quyết định

● Ứng dụng quy tắc ra quyết định trong phòng thí nghiệm cụ thể

● Thực hành ước lượng độ không đảm bảo đo và quy tắc ra quyết định.

Chi phí đào tạo: 3.700.000 VND/ học viên/ khóa

 

Nếu khách hàng có nhu cầu đào tạo, tư vấn, sử dụng phần mềm hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ:  

   ● Bộ phận Tư vấn & Đào tạo:(028) 2249 3399  – Email: info@tamducjsc.info

   ● Ms. Trúc - Chuyên viên Tư vấn & Đào tạo: 0938 666 290

   ● Giám đốc. Phan Lê Mai (ĐT: 090 504 5096 - Email: mai.phan@tamducjsc.info)

     

TOPに戻る

Khách hàng