ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017

11/03/2021 - 17:02

Ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017                           

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được coi là tiêu chuẩn quốc tế để công nhận năng lực của các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn – đơn vị đảm nhận vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại, phát triển năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và được sử dụng làm công cụ bảo vệ lợi ích của khách hàng.

picture

Với sự thay đổi và cập nhật phiên bản mới năm 2017 của ISO/IEC 17025 đã mang lại những bổ sung chi tiết và chặt chẽ hơn trong hoạt động thực tế của phòng thí nghiệm hiện nay. Tuy nhiên đa số các phòng thí nghiệm và đo lường hiệu chuẩn vẫn chưa nắm bắt và áp dụng hiện quả các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 vào hoạt động thực tiễn.

Vì vậy Công ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức đã xây dựng chuyên đề “Ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” nhằm đưa đến cho khách hàng không chỉ là cái nhìn tổng quan về hệ thống ISO/IEC 17025:2017 mà còn đưa đến cách vận hành và áp dụng thực tiễn các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 một cách hiệu quả và đầy đủ cho mỗi loại hình phòng thí nghiệm khác nhau.

picture

Ngoài ra, trong quá trình vận hành nếu phòng thí nghiệm muốn xây dựng bổ sung một số quy trình, quy định nhưng chưa biết cách xây dựng hoặc đã xây dựng nhưng gặp khó khăn, vướng mắt, chúng tôi sẽ hỗ trợ xử lý và giải quyết nhằm đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn nhưng vẫn hài hòa với nhu cầu thực tế.

Đến với chuyên đề này, các chuyên gia đào tạo sẽ đưa đến bạn các giải pháp xây dựng và vận hành hệ thống ISO/IEC 17025 theo nguyên tắc PDCA (Plan – Do – Check – Action) đang được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới và trên các lĩnh vực khác nhau.

picture

Chúng tôi luôn hướng phòng thí nghiệm xây dựng hệ thống ISO/IEC 17025 theo khẩu hiệu “Hãy để ISO phục vụ bạn, đừng để bạn phải phục vụ ISO” & “Do, what you write, Write, what you do”.

picture

Hãy đến và trải nghiệm những kiến thức lý thú và tuyệt vời cùng với chúng tôi!

Đối tượng học viên: Phòng thí nghiệm, Đo lường hiệu chuẩn

Địa điểm: Công ty CP KHKT Tâm Đức, Cơ sở khách hàng

Chứng nhận: Công ty CP KHKT Tâm Đức cấp và có giá trị trên toàn quốc

TOPに戻る

Khách hàng