THƯ MỜI ĐÀO TẠO

03/03/2021 - 06:11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----***---

Ngày 02 tháng 01 năm 2022

 

THƯ MỜI ĐÀO TẠO

Kính gửi:  Quý Phòng Thí Nghiệm & Hiệu Chuẩn

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và cập nhật kiến thức chuyên môn của Quý khách hàng đối với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, trong năm 2022 Công ty CP KHKT Tâm Đức sẽ tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ đối với các nội dung sau:

Khóa đào tạo 1:  Ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Khóa đào tạo 2:  Kỹ năng đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm

Khóa đào tạo 3: Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp hóa học

Khóa đào tạo 4: Ước lượng độ không đảm bảo đo

Khóa đào tạo 5: Quy tắc ra quyết định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Hình thức đào tạo: Đào tạo online qua phần mềm zoom

Đối tượng học viên: Phòng thử nghiệm & Hiệu chuẩn.

Giảng viên: Chuyên viên Phòng Tư vấn & Đào tạo – Công ty CP KHKT Tâm Đức.                   

Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Tâm Đức rất mong nhận được sự quan tâm và đăng kí tham dự của Qúy Khách hàng.

Xin chân thành cảm ơn.

 

Nếu khách hàng có nhu cầu đào tạo hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ:  

● Bộ phận Tư vấn & Đào tạo:(028) 2249 3399  – Email: info@tamducjsc.info

● Hotline: 0932 666 270

Tham khảo:

TOPに戻る

Khách hàng