QUY TẮC RA QUYẾT ĐỊNH ISO/IEC 17025:2017

12/03/2021 - 11:25

Quy tắc ra quyết định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

     Công bố về độ không đảm bảo đo là không thể thiếu trong việc đánh giá sự phù hợp với mục đích của giá trị đại lượng đo được.

     Tại cửa hàng rau quả, khách hàng có thể hài lòng nếu, khi mua một kilogram trái cây, thang đo đưa ra giá trị nằm trong khoảng 2 gam khối lượng thực tế của trái cây. Tuy nhiên, kích thước các thành phần con quay hồi chuyển trong hệ thống định vị quán tính của máy bay thương mại được kiểm tra bằng phép đo chính xác đến phần triệu.

    Độ không đảm bảo đo là một khái niệm chung đi kèm với mọi phép đo và có thể sử dụng trong các quá trình quyết định chuyên môn cũng như đánh giá các thuộc tính trong nhiều lĩnh vực, cả lý thuyết lẫn thực nghiệm. Khi dung sai áp dụng trong sản xuất công nghiệp ngày càng trở nên khắt khe, vai trò của độ không đảm bảo đo càng trở nên quan trọng khi đánh giá sự phù hợp với dung sai này. Độ không đảm bảo đo đóng vai trò trung tâm trong đánh giá chất lượng và tiêu chuẩn chất lượng.

     Phép đo hiện hữu trong hầu hết mọi hoạt động của con người, như công nghiệp, thương mại, khoa học, chăm sóc sức khỏe, an toàn, môi trường…đo lường hỗ trợ quá trình quyết định trong tất cả các hoạt động này.

picture

     Độ không đảm bảo đo cho phép người sử dụng các giá trị đại lượng đo được đưa ra những so sánh, trong ngữ cảnh đánh giá sự phù hợp, để có được xác suất đưa ra quyết định không đúng dựa trên cơ sở phép đo và để quản lý các rủi ro hệ quả.

    Trong phiên bản ISO/IEC 17025:2017, tiêu chuẩn yêu cầu mỗi phòng thí nghiệm, đo lường hiệu chuẩn phải đưa ra được quy tắc ra quyết định – quy tắc này dựa trên độ không đảm bảo đo để kết luận sự phù hợp của kết quả so với một yêu cầu xác định, đó có thể là một quy định kỹ thuật hay một tiêu chuẩn để hoạt động, sản xuất.

picture

     Quy tắc ra quyết định này là cán cân để bảo vệ phòng thí nghiệm trước các tình huống pháp lý cũng như là cơ sở để khách hàng phòng thí nghiệm đưa ra các quyết định cho sản phẩm được thử nghiệm.

     Quy tắc ra quyết định là thuật ngữ hoàn toàn mới mẻ đối với phòng thí nghiệm, đo lường hiệu chuẩn. Trong nguyên tắc này không đơn thuần là việc áp dụng độ không đảm bảo đo để đánh giá mà phòng thí nghiệm, đo lường hiệu chuẩn phải biết đánh giá như thế nào, khoảng bảo vệ, khoảng an toàn của phòng thí nghiệm đối với mỗi chỉ tiêu cụ thể là bao nhiêu, làm sao để xác định được mức độ tin cậy của quyết định được đưa ra,…

     Dựa trên nhu cầu cấp thiết này, Công ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức đã phát triển chuyên đề “Quy tắc ra quyết định” để kịp thời hỗ trợ cho phòng thí nghiệm, đo lường hiệu chuẩn đưa ra được quyết định nhanh chóng, chính xác, hợp lý đối với các kết quả thử nghiệm của khách hàng.

      Hãy đến và trải nghiệm những kiến thức lý thú và tuyệt vời

cùng với chúng tôi!

Đối tượng học viên: Phòng thí nghiệm, Đo lường hiệu chuẩn

Địa điểm: Công ty CP KHKT Tâm Đức, Cơ sở khách hàng

Chứng nhận: Công ty CP KHKT Tâm Đức cấp và có giá trị trên toàn quốc

Tham khảo:

TOPに戻る

Khách hàng