PHÊ DUYỆT PHƯƠNG PHÁP

11/03/2021 - 17:42

Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp

Thẩm duyệt, phê duyệt phương pháp

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu thử nghiệm các thành phần hóa học trong các sản phẩm sử dụng hàng ngày, thực phẩm, môi trường,… xung quanh con người trở nên quan trọng và thiết yếu. Việc đánh giá các thành phần hóa học nhằm bảo vệ sức khỏe của con người cũng như cho động vật là vấn đề thiết yếu đối với các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và môi trường sống hiện nay.

Chính vì lẽ đó, ngày nay có rất nhiều các doanh nghiệp và trung tâm đã xây dựng và phát triển hệ thống phòng thí nghiệm hóa học để nghiên cứu, kiểm tra các thành phần hóa học trong các sản phẩm sản xuất, thực phẩm hoặc môi trường sống.

Trong các hoạt động của phòng thí nghiệm hóa học, việc kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm để chứng minh phương pháp thử đó phù hợp với mục đích ứng dụng cũng như chứng minh năng lực của phòng thí nghiệm với cơ quan công nhận, với khách hàng là vấn đề đang được rất nhiều phòng thí nghiệm quan tâm.

picture

Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều tài liệu đã đưa ra các hướng dẫn kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp không phù hợp hoặc chưa được cập nhật theo xu hướng của thế giới dẫn đến việc xây dựng và áp dụng tại phòng thí nghiệm gặp rất nhiều khó khăn như tốn kém chi phí, tốn kém thời gian, quá nhiều mẫu thử hoặc áp dụng công thức tính không chính xác,…

Vì vậy Công ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức đã xây dựng chuyên đề đào tạo “Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp” để giúp học viên có thể áp dụng hoạt động kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế cũng như vận dụng phù hợp và hữu hiệu tại phòng thí nghiệm.

Đối với chuyên đề đào tạo “Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp” chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn lựa chọn và xây dựng các phương pháp thử định tính, bán định lượng, định lượng tiêu chuẩn, không tiêu chuẩn hoặc phương pháp nội bộ phù hợp với năng lực phòng thí nghiệm.

Bên cạnh đó, nếu như bạn gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch, bố trí thí nghiệm để thực hiện kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp chúng tôi sẽ hỗ trợ hướng dẫn cách lập kế hoạch và bố trí thí nghiệm đảm bảo tiết kiệm nhân sự, tiết kiệm chi phí và hiệu quả và đơn giản.

picture

Ngoài ra chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tính toán và xử lý thống kê theo các công thức tính toán độ lặp lại, độ tái lập, độ chệch, độ thu hồi, độ tuyến tính, LOD, LOQ, tính đặc hiệu, tính chọn lọc, độ không đảm bảo đo,… được quy định trong tài liệu tiêu chuẩn quốc tế bằng công cụ excel hoặc công cụ phần mềm cũng như việc áp dụng có hiệu quả các kết quả đánh giá vào trong hoạt động đảm bảo giá trị sử dụng kết quả thử nghiệm hoặc công bố sự phù hợp của kết quả thử nghiệm.

Hãy đến và trải nghiệm những kiến thức lý thú và tuyệt vời cùng với chúng tôi!

Đối tượng học viên: Phòng thí nghiệm, Đo lường hiệu chuẩn

Địa điểm: Công ty CP KHKT Tâm Đức, Cơ sở khách hàng

Chứng nhận: Công ty CP KHKT Tâm Đức cấp và có giá trị trên toàn quốc

TOPに戻る

Khách hàng