KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

11/03/2021 - 17:17

Kỹ năng đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

   Hoạt động đánh giá nội bộ là một trong các hoạt động được phòng thí nghiệm được thực hiện định kỳ nhằm xác minh các hoạt động của phòng thí nghiệm tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý, tiêu chuẩn và chính sách, mục tiêu xây dựng và phát triển phòng thí nghiệm ban đầu.

   Đồng thời cũng chính là thời điểm để xem xét các điểm mạnh và điểm yếu của phòng thí nghiệm nhằm cải tiến, khắc phục cũng như phát huy điểm mạnh.

picture

   Đối với hoạt động đánh giá nội bộ cần xây dựng quy trình đánh giá từ bước lập kế hoạch, xây dựng chương trình đến cách thực hiện đánh giá chi tiết, đầy đủ và phù hợp đối với mỗi phòng thí nghiệm.

picture

   Để hoạt động đánh giá được hiệu quả và thành công, đánh giá viên phải được đào tạo những kỹ năng cần thiết như kỹ năng quan sát, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng suy luận, kỹ năng kiểm soát tâm lý của nhân sự được đánh giá,… và đặc biệt hơn là phải có kiến thức đầy đủ, chính xác, chuyên sâu về các chuẩn mực được yêu cầu từ hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng tại đơn bị được đánh giá.

   Nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu của các phòng thử nghiệm và đo lường hiệu chuẩn về xây dựng và phát triển kỹ năng của đánh giá viên đối với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, đồng thời giúp học viên có thể ứng dụng các kỹ năng và kiến thức giải quyết những vấn đề gặp phải trong cuộc đánh giá, Công ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức đã xây dựng và phát triển chuyên đề “Kỹ năng đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm” được tổ chức định kỳ hoặc có thể đào tạo trực tiếp và hướng dẫn đánh giá thực tế tại phòng thí nghiệm.

Hãy đến và trải nghiệm những kiến thức lý thú và tuyệt vời cùng với chúng tôi!

Đối tượng học viên: Phòng thí nghiệm, Đo lường hiệu chuẩn

Địa điểm: Công ty CP KHKT Tâm Đức, Cơ sở khách hàng

Chứng nhận: Công ty CP KHKT Tâm Đức cấp và có giá trị trên toàn quốc

TOPに戻る

Khách hàng