CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN HIỆN NAY CỦA TÂM ĐỨC JSC

04/03/2021 - 11:23

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN HIỆN NAY CỦA TÂM ĐỨC JSC

 

Dịch vụ 1: Tư vấn xây dựng hệ thống chất lượng phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017

➡️  Tư vấn xây dựng hệ thống tài liệu và hồ sơ của phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017

➡️  Hướng dẫn vận hành và áp dụng thực tế hệ thống ISO/IEC 17025:2017

➡️  Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký đánh giá phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, hồ sơ đăng ký nghị định 105, 107,…

➡️  Tư vấn, hướng dẫn hành động khắc phục các điểm không phù hợp được đánh giá bởi tổ chức đánh giá công nhận

Dịch vụ 2: Thực hiện đánh giá nội bộ hoặc đánh giá sơ bộ trước khi đánh giá bởi tổ chức công nhận

➡️   Thực hiện đánh giá sơ bộ phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

➡️   Hướng dẫn, đào tạo trực tiếp nhân viên phòng thí nghiệm trở thành một đánh giá viên chuyên nghiệp

Dịch vụ 3: Tư vấn các kỹ thuật phòng thí nghiệm với các lĩnh vực Hóa, Sinh, Hiệu chuẩn, Đo lường, Cơ, NDT, Vật liệu xây dựng, Điện – điện tử,…

➡️   Các kỹ thuật phân tích cơ bản: chuẩn độ, cảm quan, khối lượng, cấy trải, phương pháp ống,…

➡️   Các kỹ thuật phân rích hiện đại: ICP-OES, ICP-MS, AAS, HPLC, UV-VIS, PCR, ELISA, LC/MS/MS, HR/MS, IC-CD, PDA/UV, GC/MS, GC/FID,…

➡️   Tư vấn các kỹ thuật lấy mẫu và đo đạc tại hiện trường

➡️   Tư vấn và cung cấp giải pháp trong thống kê biểu diễn – diễn giải kết quả phân tích, đánh giá xu hướng Phòng thí nghiệm

➡️   Tư vấn kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

➡️   Tư vấn đánh giá độ không đảm bảo đo

➡️   Tư vấn các biện pháp đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

Dịch vụ 4: Thực hiện tư vấn các giải pháp quản lý phòng thí nghiệm, quản lý doanh nghiệp

➡️   Tư vấn áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý

➡️   Tư vấn giải pháp quản lý file, quản lý hồ sơ, tài liệu

➡️   Tư vấn giải pháp quản lý nhân sự

➡️   Tư vấn giải pháp hoạch định quản lý doanh nghiệp

➡️   Tư vấn giải pháp quản lý khách hàng

Dịch vụ 5: Tư vấn xây dựng, bố trí phòng thí nghiệm đạt chuẩn

➡️   Phòng thí nghiệm an toàn sinh học, phòng sạch theo tiêu chuẩn

➡️   Phòng thí nghiệm các lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn, đo lường

Dịch vụ 6: Lập hồ sơ đăng ký chứng nhận VILAS, VIMCERTS, Doanh nghiệp/Tổ chức Khoa học & Công nghệ,…

 

Nếu khách hàng có nhu cầu đào tạo, tư vấn hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ:  

▶️   HOTILINE: 0932 666 270

▶️   Bộ phận Tư vấn & Đào tạo:(028) 2249 3399  – Email: info@tamducjsc.info

TOPに戻る

Khách hàng