TRIẾT LÝ KINH DOANH - TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

11/03/2021 - 10:27

       Công ty CP KHKT Tâm Đức luôn cố gắng và nỗ lực để trở thành một trong những tổ chức hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến kỹ thuật, chất lượng, phục vụ yêu cầu phát triển tổ chức, doanh nghiệp mà trên hết là Phòng thí nghiệm.

       Công ty chúng tôi mong muốn các Phòng thí nghiệm của Việt Nam sẽ đạt được chất lượng ngang tầm các nước phát triển như Mỹ, Đức, Canada,… từ đó Phòng thí nghiệm Việt Nam sẽ được ghi danh trên bản đồ Phòng thí nghiệm thế giới.

       Công ty CP KHKT Tâm Đức luôn chú trọng hỗ trợ cập nhật, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quản lý phòng thí nghiệm nhằm mục tiêu đảm bảo các Phòng thí nghiệm có thể cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và phân tích chất lượng sản phẩm có độ tin cậy cao, hài hòa về tiêu chuẩn áp dụng, phù hợp năng lực và môi trường thí nghiệm trên hầu hết các lĩnh vực.

"Chúng tôi mong muốn là nơi kết nối & chia sẻ

kinh nghiệm của cộng đồng phòng thí nghiệm Việt Nam"

TOPに戻る

Khách hàng