LÝ DO THÀNH LẬP

03/03/2021 - 05:23

      Một trong những người đã đưa ra ý tưởng sáng lập Tâm Đức JSC là một chuyên gia đánh giá chất lượng có tiếng trong giới Phòng thí nghiệm. Ông là người đã có trên 20 năm tâm huyết trong nghề, trong thời gian quản lý cũng như hỗ trợ tư vấn hệ thống quản lý cho các Phòng thí nghiệm, ông nhận thấy rằng việc áp dụng hệ thống ISO/IEC 17025 cho Phòng thí nghiệm là rất tốt, đó là căn cứ chuẩn mực để thể hiện năng lực của Phòng thí nghiệm cũng như cải tiến, phát triển hoạt động, giúp chúng ta vươn đến tầm xa thế giới.

     Tuy nhiên, khi áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 vào thực tế, nhiều Phòng thí nghiệm, trong đó có cả Phòng thí nghiệm mà ông đang quản lý gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắt trong hoạt động như:

1️⃣    Nhận thức về ISO – Không phải ai cũng hiểu đúng

2️⃣    Các quy trình của ISO phức tạp, khó nhớ

3️⃣    ISO là “Ông trùm” trong việc tạo ra khối lượng hồ sơ, tài liệu khủng cho

                Phòng thí nghiệm

4️⃣    Các tài liệu, hồ sơ, dữ liệu rời rạc: khó thống kê và đánh giá xu hướng

5️⃣    Phòng thí nghiệm rất khó duy trì sau công nhận các tiêu chuẩn

6️⃣    Khó khăn trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo kết quả thử nghiệm cũng

          như diễn giải kết quả

7️⃣    Phòng thí nghiệm không đủ khả năng quản lý toàn bộ kỹ thuật

           Từ những lý do trên và thông qua quá trình đúc kết kinh nghiệm trong thời gian làm việc tại Phòng thí nghiệm, ông đã luôn ấp ủ tìm kiếm giải pháp khắc phục và hỗ trợ cho các Phòng thí nghiệm. Ông bắt đầu tìm kiếm và tập hợp các chuyên gia chất lượng, chuyên gia kỹ thuật đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phòng thí nghiệm để trao đổi ý tưởng.

          Sau thời gian nghiên cứu và tìm hiểu cũng như để kết nối người dùng với đội ngũ các chuyên gia hàng đầu Việt Nam, ông đã thành lập Công ty CP KHKT Tâm Đức.

  "Công ty CP KHKT Tâm Đức là cầu nối giữa các chuyên gia với các phòng thí nghiệm"

TOPに戻る

Khách hàng