Tài liệu

Đăng ký công nhận ISO/IEC 17025:2017 bởi BoA

02/03/2021 - 15:54

Phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn đăng ký công nhận ISO/IEC 17025:2017 theo APL 01, 3.00, 02/01/2020

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Công ty CPKHKT Tâm Đức cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo nào?

02/03/2021 - 16:24

- Dịch vụ đào tạo chuyên môn & hệ thống phòng thí nghiệm

- Dịch vụ tư vấn chuyên môn & hệ thống phòng thí nghiệm

TOPに戻る

Khách hàng