DỊCH VỤ THUÊ GIẢI PHÁP CENLAB

11/11/2021 - 09:18

picture

Ứng dụng phần mềm Cơ  bản Nâng cao Chuyên nghiệp
Ứng dụng quản lý tổ chức nhân sự, tài khoản người dùng     X
Ứng dụng quản lý hệ thống tài liệu ISO/IEC 17025, ISO 9001,…     X

Ứng dụng quản lý khách hàng

  X X
Ứng dụng quản lý tình trạng thanh toán của phiếu yêu cầu thử nghiệm   X X

Ứng dụng quản lý yêu cầu thử nghiệm

X X X

Ứng dụng quản lý phiếu yêu cầu lấy mẫu

  X X

Ứng dụng quản lý phòng thí nghiệm

X X X
Ứng dụng quản lý giấy chứng nhận/ báo cáo thử nghiệm X X X

Ứng dụng dịch vụ tiếp nhận giấy chứng nhận / báo cáo thử nghiệm online của khách hàng

  X X
Ứng dụng quản lý mẫu X X X
Ứng dụng dịch vụ khách hàng tra cứu giấy chứng nhận / báo cáo thử nghiệm online    X X

Ứng dụng chia sẻ tra cứu giấy chứng nhận / báo cáo thử nghiệm online của khách hàng đến người dùng và cơ quan quản lý

    X

Ứng dụng thống kê cơ bản

X    

Ứng dụng thống kê nâng cao

  X X

Hỗ trợ quản trị hệ thống, bảo trì bảo dưỡng định kỳ

X X X

 

Quý khách hàng vui lòng xem thêm thông tin ứng dụng của phần mềm Cenlab tại đây

Hotline liên hệ: 0932 666 270

 

TOPに戻る

Khách hàng