CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2022

27/07/2022 - 08:59

⚛ Các khóa đào tạo hiện nay

1. Khóa đào tạo 1: Ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nội dung chính:

● Nhận thức tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

● Xây dựng hệ thống tài liệu

● Ứng dụng tiêu chuẩn trong quản lý phòng thí nghiệm

● Thực hành soạn thảo tài liệu

Chi phí đào tạo: 2.160.000 VND/ học viên/ khóa

2. Khóa đào tạo 2: Kỹ năng đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nội dung chính:

● Quy trình đánh giá nội bộ

● Kỹ năng đánh giá viên

● Thực hành kỹ năng đánh giá viên.

Chi phí đào tạo: 1.080.000 VND/ học viên/ khóa

3. Khóa đào tạo 3: Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp (Ngoại trừ lĩnh vực Sinh)

Nội dung chính:

● Quy trình kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp

● Hướng dẫn kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp định lượng, định tính và định danh

● Thực hành kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp

Chi phí đào tạo: 2.916.000 VND/ học viên/ khóa

4. Khóa đào tạo 4: Ước lượng độ không đảm bảo đo

Nội dung chính:

● Quy trình ước lượng độ không đảm bảo đo

● Hướng dẫn tính độ không đảm bảo theo phương pháp Bottom Up và Top Down

● Quy tắc viết và làm tròn số

● Biểu diễn kết quả

● Thực hành ước lượng độ không đảm bảo đo

Chi phí đào tạo: 2.916.000 VND/ học viên/ khóa

5. Khóa đào tạo 5: Quy tắc ra quyết định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nội dung chính:

● Hướng dẫn quy tắc ra quyết định

● Ứng dụng quy tắc ra quyết định trong phòng thí nghiệm cụ thể

● Thực hành quy tắc ra quyết định.

Chi phí đào tạo: 1.512.000 VND/ học viên/ khóa

 

Nếu khách hàng có nhu cầu đào tạo, tư vấn, sử dụng phần mềm hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ:  

   ● Bộ phận Tư vấn & Đào tạo:(028) 2249 3399  – Email: info@tamducjsc.info

   ● Hotline: 0932 666 270

     

TOPに戻る

TOPに戻る

Khách hàng