BẢNG GIÁ ĐÀO TẠO NĂM 2022

I. KHÓA ĐÀO TẠO TẬP TRUNG

picture

Nếu số lượng học viên của cơ sở khách hàng: hơn 05 học viên / khóa: giảm giá 5%

                                                                                 hơn 8 học viên / khóa: giảm giá 10%

II. ĐÀO TẠO TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

Qúy khách hàng có nhu cầu đăng ký đào tạo tại cơ sở khách hàng với các nội dung đào tạo trên hoặc các nội dung đào tạo cụ thể khác, vui lòng liên hệ qua  Hotline: 0932 666 270 hoặc email: info@tamducjsc.info

TOPに戻る

TOPに戻る

Khách hàng