Các hình thức sử dụng phần mềm Cenlab hiện nay là gì?

02/03/2021 - 16:34

picture

 

 

Công ty CP KHKT Tâm Đức cung cấp phần mềm Cenlab với 02 hình thức sử dụng:

● Cho thuê phần mềm (tối thiểu 01 năm)

● Bán trọn gói

Tuy nhiên đối với cả 02 hình thức trên, Công ty CP KHKT Tâm Đức đều có các dịch vụ hỗ trợ bao gồm cài đặt, đào tạo sử dụng, chuẩn hóa dữ liệu,… và hỗ trợ sự cố 24/7.

 

TOPに戻る

Khách hàng