THƯ MỜI ĐÀO TẠO NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----***---

Ngày 19 tháng 12 năm 2022

THƯ MỜI ĐÀO TẠO

 Kính gửi: Quý Phòng Thí Nghiệm & Hiệu Chuẩn

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và cập nhật kiến thức chuyên môn của Quý khách hàng đối với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, trong năm 2023 Công ty CP KHKT Tâm Đức sẽ tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ đối với các nội dung sau:

Khóa đào tạo 1: Ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Khóa đào tạo 2: Kỹ năng đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm

Khóa đào tạo 3: Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp hóa học

Khóa đào tạo 4: Ước lượng độ không đảm bảo đo

Khóa đào tạo 5: Quy tắc ra quyết định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Khóa đào tạo 6: Đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu phương pháp thực hiện các phép thử (đào tạo theo phương pháp cụ thể của phòng thí nghiệm/hiệu chuẩn)

Khóa đào tạo 7: Đào tạo sử dụng, kiểm tra, bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị (đào tạo theo thiết bị cụ thể của phòng thí nghiệm/hiệu chuẩn)

 

Hình thức đào tạo: Đào tạo lý thuyết & thực hành

Hình thức đăng ký: Gửi phiếu đăng ký qua email info@tamducjsc.info

Thời gian đăng ký: 05 ngày trước thời gian đào tạo

Đối tượng học viên: Phòng thử nghiệm & Hiệu chuẩn

Giảng viên: Chuyên viên Phòng Tư vấn & Đào tạo – Công ty CP KHKT Tâm Đức                

Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Tâm Đức rất mong nhận được sự quan tâm và đăng kí tham dự của Qúy Khách hàng

Trân trọng,

Giám đốc Nguyễn Hoàng Công Minh

 

TOPに戻る

Khách hàng