PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO

03/03/2021 - 06:18

Nếu khách hàng có nhu cầu đào tạo hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ:  

● Bộ phận Tư vấn & Đào tạo:(028) 2249 3399  – Email: info@tamducjsc.info

● Ms. Trúc - Chuyên viên Tư vấn & Đào tạo: 0938 666 290

● Giám đốc. Phan Lê Mai (ĐT: 090 504 5096 - Email: mai.phan@tamducjsc.info)

Tham khảo:

TOPに戻る

Khách hàng