CHI PHÍ ĐÀO TẠO

03/03/2021 - 06:22

I. KHÓA ĐÀO TẠO TẬP TRUNG

picture

Nếu số lượng học viên của cơ sở khách hàng: hơn 05 học viên / khóa: giảm giá 5%

                                                                                 hơn 8 học viên / khóa: giảm giá 10%

 

II. ĐÀO TẠO TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

Qúy khách hàng có nhu cầu đăng ký đào tạo tại cơ sở khách hàng với các nội dung đào tạo trên hoặc các nội dung đào tạo cụ thể khác, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu sau và gửi đến email: hoa.nguyen@tamducjsc.info

Qúy khách hàng cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:

          Hotline: 0932 666 270

TOPに戻る

Khách hàng