Chiêu sinh khóa: QUY TẮC RA QUYẾT ĐỊNH ngày 25/11/2021

Công ty CP KHKT Tâm Đức trân trọng kính mời Quý Phòng thí nghiệm và Hiệu chuẩn tham gia đào tạo:

Khóa 4: (25/11/2021)

Quy tắc ra quyết định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nội dung chính:

▶️  Hướng dẫn quy tắc ra quyết định

▶️  Ứng dụng quy tắc ra quyết định trong phòng thí nghiệm cụ thể

▶️  Thực hành quy tắc ra quyết định

 

Hình thức đào tạo: Lý thuyết & Thực hành

Đối tượng học viên: Phòng thí nghiệm, Đo lường hiệu chuẩn

Chứng nhận: Công ty CP KHKT Tâm Đức cấp và có giá trị trên toàn quốc

Chi phí đào tạo: 1.540.000 VNĐ / học viên / Khóa

Địa điểm: Đào tạo online qua phần mềm Zoom

 

Chương trình chiết khấu:

- Chiết khấu 5%: Khi Quý Phòng thí nghiệm và Hiệu chuẩn tham gia từ 5 học viên / khóa đào tạo trở lên.

- Chiết khấu 10%: Khi Quý Phòng thí nghiệm và Hiệu chuẩn tham gia từ 8 học viên / khóa đào tạo trở lên.

 

Hình thức đăng ký: Quý Phòng thí nghiệm và Hiệu chuẩn có nhu cầu tham dự vui lòng điền thông tin vào Phiếu đăng ký (tại đây) và gửi lại vào Email: hoa.nguyen@tamducjsc.info 05 ngày trước thời gian đào tạo.

 

Trân trọng cảm ơn,

Công ty CP KHKT Tâm Đức

TOPに戻る

Khách hàng